Bannerbilde

Presentasjon Skjæveland

Skjæveland AS er en del av Skjæveland Gruppen, som består av Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  

Skjæveland Cementstøperi:

 • Innovativ produsent av rør, kummer, fordrøyningsmagasin og andre produkter knyttet til vann og avløp, mm.
 • Etablert 1946, 50 ansatte, årlig omsetning 2019 ca 160 millioner kroner.

Multiblokk AS:

 • Produsenter av belegningsstein, betongblokker og andre elementer.
 • Etablert 1981, 34 ansatte, årlig omsetning ca 90 millioner kroner.

Storm Aqua AS:

 • Leverandør av kompetanse innen overvanns- og måleprosjekt, eksternt og til Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS.
 • Etablert i 2015, team på åtte medarbeidere, totalt 2,5 årsverk, omsetning 4,6 millioner kroner.

Skjæveland Cementstøperi AS + Multiblokk AS + Storm Aqua AS
fra produktleverandør til innovativ systemleverandør


Skjæveland har bransjens mest avanserte produksjonsutstyr for VA-produkter i betong og investerer jevnlig for fortsatt å være i toppskiktet. Produktutvikling er en ubrutt prosess hos oss, og ligger til grunn for alt vi gjør.

Vi driver omfattende produktutvikling og har et aktivt kvalitetsarbeid. Firmaet preges i stor grad av kreativitet og vi er i en beslutningsdyktig organisasjon.

Hos Skjæveland arbeider vi kontinuerlig frem nye bruksområder hvor kvalitetsprodukter i betong er et bedre, mer økonomisk og mer slitesterkt alternativ. Derfor oppfordrer vi våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere til å komme med ideer til nye produkter og forbedringer.

Kvaliteten sikres ved at alle prosessene som har innvirkning på produktene utføres under styrte forhold, ved kontinuerlig kontroll og systematisk dokumentasjon. Vi blir igjen kontrollert av utenforstående instanser. Kontrollrådet for betongprodukter fastsetter kravene og omfangene av disse.


Basalmedlem

VA- organisasjonen Basal har 19 medlemsbedrifter og er landets desidert største leverandør av betongrør og -kummer. Basal står for kvalitet, kompetanse og innovasjon.

Du skal være trygg på at de produktene som leveres fra medlemsbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med lang levetid.

Ved Basals kontor i Oslo arbeides det med å koordinere, samle og utnytte medlemsbedriftenes spisskompetanse på best måte for å videreutvikle Basal Standard. Det er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon. Alle medlemsbedriftene følger Basal Standards krav og spesifikasjoner. Skjæveland er en av de største produsentene i Basal.


Basals hovedmål

 1. Øke betongens markedsmuligheter i Norge.
 2. Bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong
 3. Satse på betydelig produktutvikling av rør og kumsystemer
 4. Fremme effektive og rasjonelle produksjonsenheter
 5. Sikre at våre kunder får rett produkt med både standardprodukter og skreddersom.