• Å måle, dokumentere og presentere infiltrasjonsparametre for permeable dekker og infiltrasjonskummer og rør.
 • Å demonstrere at et areal kan opparbeides uten avrenning av overvann.
 • Å forberede grunnlaget for strengere fremtidige krav til lokal overvannsdisponering.
 • Å bygge et testanlegg for nye fremtidige produkter og tjenester for lokal overvannsdisponering.

Overordnet beskrivelse

Prosjektet ble startet tidlig i 2014. Opparbeidelsen ble foretatt høsten/vinteren 2014, instrumentering ble foretatt våren 2015. Målingene er startet.
Testfeltet dekker et areal på totalt 1600 m2 og omfatter fire testområder:

 • Testområde 1 og 2 er to veiseksjoner med permeabelt dekke, som utsettes for tung belastning.
 • Testområde 3 er en del av et parkeringsområde med permeabelt dekke, som blir belastet med regnvann fra et område som er 15 ganger så stort.
 • Testområde 4 er et demonstrasjonsområde hvor effekten av et permeabelt dekke i forhold til tung nedbør kan demonstreres.

Demonstrasjons- og testfeltet har allerede gitt konkrete resultater. Etterhvert som måledata kommer inn, vil vi kunne dokumentere effekten av nye løsninger.


Faglig mini-seminar

Med utgangspunkt i test- og demonstrasjonsfeltet arrangerer vi faglige mini-seminarer av ca to timers varighet med følgende tema:


Oversiktspresentasjon

 • Klimaendringer og hvordan de påvirker oss.
 • Nye krav og myndighetenes muligheter til å regulere.
 • Helhetlig tilnærming til håndtering av overvann.
 • Dokumentasjon av virkning ved hjelp av måleprosjektene i testfeltet og i Vagleskogveien.
 • Drift og vedlikehold av permeable dekker, sandfang og fordrøyningsløsninger.
 • Eksempler på systemløsninger for håndtering av overvann.

Befaring

 • Bruk av permeabelt dekke i vei.
 • Måling av infiltrasjonskapasitet for permeabelt dekke.
 • Demonstrasjon av infiltrasjonskapasitet av permeabelt dekke ved kraftig nedbør.
 • Måling av infiltrasjonskapasitet i sandfangkummer.
 • Virkning av fordrøyningsmagasin.

Diskusjon


Kontakt oss gjerne for mer informasjon