Både brukt på tvers, og på langs, kan slisserenner forebygge trafikkfarlige situasjoner. Slisserenner fanger opp overvann langt mer effektivt enn tradisjonell punkt-sluk i utterkanten av veien. Slisserenner kan også monteres for å være flomvei.

I Asalvegen i Nærbø har kommunen montert slisserenner fra Skjæveland på det laveste punktet i veibanen. Se her så greit det ble.

En annen løsning, for å fange opp veivann som kommer flommende ned en bakke, er å montere slisserenner på tvers. Det er vist i denne artikkelen fra  E 39 ved Flekkefjord.