Sett av en av formiddagen: tirsdag 27. september, tirsdag 25 oktober eller tirsdag 29. november 2016.

Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem. Finnes det nye og gode løsninger og hvordan fungerer de i praksis?
Dette er hovedtema for miniseminarene som Storm Aqua har arrangert siden oppstart, på og ved et test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløsninger, som er etablert hos Multiblokk i Sandnes.

I løpet av miniseminaret får deltakerne innsikt i helhetsprinsipp for overvannshåndtering, verktøy for overvannshåndtering, innsikt i drift og vedlikehold samt eksempler på systemløsninger. Under befaringen på test- og demonstrasjonsfeltet presenteres konkrete løsninger for infiltrasjon via permeable dekker og kummer, muligheter for fordrøyning ved hjelp av nedgravd fordrøyningsmagasin, grønne vegger og -tak, med mer.

For oversikt over de aktuelle arrangementene, seminarprogram og påmelding, klikk her.

Det vil fortsatt være mulig å bestille miniseminar for enkeltgrupper/firma. Vi tilrettelegger også temavise miniseminar på bestilling. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, på pmp@stormaqua.no, (+47) 975 90 455.

Her kan du hente ned pdf av invitasjonen til faglig miniseminar.