Flettemuren fordrøyer overvann, har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap. Den kan benyttes for å skjerme myke trafikanter, som forstøtning, midtdeler/vegg eller landskap. Beplantet med de riktige vekstene kan den bidra med effektiv luftrensing,  vind- og støydemping.

Her kan du laste ned brosjyren.


Vi er opptatt av at Flettemuren også kan etableres som vertikalt regnbed. Den håndterer fuktige omgivelser, ustabile masser og er konstruert for å mestre krevende klimautfordringer. Videre kan elementene benyttes til anlegg for lek, kjøkkenhage, rennende vann, med mer.

Flettemuren er arealeffektiv og fleksibel.Muren kan enkelt kombineres med andre elementer, som naturstein, fjell- og trevegg. Elementenes standardimensjon gjør at den kan monteres, demonteres, bygges om, eller flyttes- som Legoklosser. Flettemuren er en effektiv, økonomisk og funksjonell løsning. Den er enkel i drift og vedlikehold, og har lang levetid.
Egen brukermanual utarbeides for hvert prosjekt. Det tilbys grunnleggende opplæring i drift og vedlikehold.