Arrangementet blir gjennomført på Sola og i Sandnes 30. -  31. august. Storm Aqua har vært med i utviklingen av en rekke løsninger for overvannshåndtering, er involvert i en flere forsknings- og utviklingsprosjekt og ønsker å dele kunnskapen med omgivelsene.

Det kommer stadig strengere krav fra myndighetene, samtidig er det ikke alle løsninger som egner seg overalt. Det presenteres i tillegg fortløpende nye produkter, og det er en balansegang å velge de rette verktøyene. Kompetanse og god planlegging er avgjørende for overvannløsninger som bygges for å leve i opptil 100 år.

Målgruppene for konferansen er først og fremst rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner og entreprenører.

Artikkelen fra Bygg.no ligger her:

For mer informasjon, og påmelding, klikk her: