Per Møller-Pedersen er daglig leder av Storm Aqua, og brenner for en helhetlig tilnærming til overvannsdisponering.
I foredraget vil han redegjøre for dagens praksis for overvannsdisponering, utviklingstrekk samt utfordringer knyttet til rensing av veivann. Han vil også vise konkrete og praktiske eksempler på nye måter å håndtere vegvannet på.
Kommunevegdagene arrangeres på Lillehammer 28. - 30. mai. Her er mer informasjon om foredraget og arrangementet.