Storm Aqua arrangerer Klimatilpasningsdagene tirsdag 24. september og onsdag 25. september.

Vi arrangerer Klimatilpasningsdagene for fjerde gang, og de vil foregå i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Som i 2018 arrangeres konferansen i samspill med Klima 2050.

Som arralgør opprettholder og intensiverer vi oppmerksomheten mot praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd!

Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem, som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er alle som er involvert i overvannsdisponering, fra landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og anleggsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann samt representanter for forskning, utvikling og undervisning.

Konferanseprogrammet offenliggjøres snart. I tillegg til foredrag samt rikelig anledning til å møte og utveksle erfaringer med andre, blir det en festaften og utstilling. Det blir også arrangert en ekskursjon til noen av de nyeste installasjonene av overvannsløsninger.

Du finner informasjon om Klimatilpasningsdagene her. Informasjonen vil bli supplert etterhvert som det blir klart, så følg med.

Sett av dagene 24.-25. september 2019, velkommen skal du være!