Sandfangkummer med infiltrasjon monteres i pukkmagasin. De tar ut sedimenter, holder tilbake flytestoffer og har en betydelig fordrøyningskapasitet.