Rørstrenger for fordrøyning av overvann, med innebygget sandfang.

  • Fleksibel kapasitet.
  • Sikker drift.
  • Sedimentering i sandfang.