AVANTIUS har noe fordrøyningseffekt, er et sandfang med eller uten infiltrasjon og skaper et gunstig vekstmiljø for trær.