Vi driver dessuten en rekke FoU-prosjekter som er støttet av Forskningsrådet, Skattefunn og Innovasjon Norge:

 • Klima 2050, der vi er industripartner og representerer VA-sektoren
 • Test - og demonstrasjonsfeltet, hvor vi tester og demonstrerer nye løsninger (Skattefunn)
 • Vagleskogveien, hvor vi har utviklet og nå tester og demonstrerer infiltrasjonssystem for veivann
 • Nedre Jernbanevei, hvor vi utvikler og tester drifts- og vedlikeholdsrutiner for permeable dekker
 • Stangeland Arena, hvor vi har utviklet og nå tester en grunn infiltrasjonsløsning (Skattefunn)
 • Hermod Teigen, hvor vi har utviklet og nå tester styrt infiltrasjon (Skattefunn)

Disse er nærmere omtalt under prosjekter.

I tillegg utvikler vi en rekke nye produkter for overvannsdisponering

 • Utvikling av modulært og prefabrikert regnbed (Skattefunn)
 • Utvikling av treplantebed med innebygget vanning (OFU-kontrakt)
 • Utvikling av grønn vegg med innebygget og stående regnbed og fordrøyning (Skattefunn)
 • Utvikling av fordrøyende bruksrom på tak (Skattefunn)
 • Utvikling av infiltrasjonssystemer
 • Utvikling av modulært og prefabrikert system for rensing av veivann
 • Utvikling av et stort og kompakt system for rensing av veivann
 • Utvikling av overvåknings- og rensesystem for overvann med avisningskjemikalier fra rulleband på flyplass

Disse er nærmere omtalt under produkter.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.